Eind 2017 maakte de Vlaamse regering haar plannen bekend om de registratierechten te hervormen. Het tarief van de registratierechten (groot of klein beschrijf) zal niet langer afhankelijk zijn van het Kadastraal Inkomen. Voor je eigen gezinswoning zal je 7% i.p.v. 10% registratierechten betalen maar voor al het overige vastgoed zoals een vakantiewoning blijft het tarief van de registratierechten op 10%.

Voor heel wat kopers van een gezinswoning vallen de nieuwe registratierechten voordeliger uit. De nieuwe regeling zou in werking treden vanaf 1 juni 2018 maar een exacte datum ligt nog niet vast. Daarom stellen kopers hun aankoop liever nog wat uit want het is de datum van de compromis of onderhandse verkoopovereenkomst die bepaalt of je onder de oude of nieuwe regeling van registratierechten valt.

Sterke stijging aankoopbeloften

In veel vastgoedkantoren stelt men een sterke stijging vast van het aantal aankoopbeloften ten koste van het aantal onderhandse verkoopovereenkomsten. Sommige makelaars melden dat 9 op 10 kandidaat-kopers een aankoopbelofte verkiezen boven een onderhandse verkoopovereenkomst waar dat vroeger eerder in 5 op de 10 gevallen zo was.

Bij een aankoopbelofte belooft de koper dat hij het goed binnen een onderling afgesproken termijn zal kopen. Op die manier is er nog geen verkoop tot stand gekomen en kan de (onderhandse) akte over de datum van de invoering van de nieuwe registratierechten getild worden. De aankoopbelofte is dus goed voor de koper omdat die toch kan genieten van lagere registratierechten en de verkoper krijgt de zekerheid dat de koper niet zomaar een loze belofte maakt.

Toch moet je als koper goed beseffen dat zo’n aankoopbelofte jou wel degelijk verbindt tot de aankoop. Het is geen klassieke aankoop-verkoop verbintenis, maar een eenzijdige verbintenis vanwege de koper. Je kan hier als koper dus niet zomaar op terug komen en vaak zal de verkoper ook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de verkoopprijs laten opnemen.

Als koper heb je er natuurlijk alle belang bij dat de verkoper op zijn beurt een verkoopbelofte ondertekent. Meestal wordt er dus een aankoop- verkoopbelofte ondertekend. Gedurende een eerste periode kan jij als koper de verkoper “dwingen” om tot de verkoop over te gaan en aansluitend –mocht de koper nog niet gekocht hebben- heeft de verkoper het recht om de koper te “dwingen” tot een aankoop.