Met een zonneboiler kan je op een eenvoudig, milieuvriendelijke en goedkope manier een groot deel van je warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. Een zonneboilerinstallatie bestaat uit een opslagvat (de boiler) en een aantal thermische zonnecollectoren op het dak (doorgaans volstaat +/- 4 m² ). Zelfs met de kosten van de naverwarming kan je hiermee op jaarbasis tot 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor je douche, bad of keuken te verwarmen. Daarnaast kan je een zonneboilerinstallatie ook inzetten voor ruimteverwarming, als bijverwarming van de cv bijvoorbeeld, of om een zwembad verwarmen.

Interessante lange termijn investering

Door zijn lange levensduur en beperkte onderhoudsnoden is een zonneboiler een interessante investering. Bovendien kan je als eigenaar van een bestaande woning, bovenop die jaarlijkse energiebesparing, ook nog eens een beroep kan doen op heel wat premies die je basisinvestering verlichten. Zo maakt het plaatsen van een zonneboiler in Vlaanderen niet enkel deel uit van de maatregelen die recht geven op een totaalrenovatiebonus, op gratis begeleiding door een BENOvatiecoach, op een goedkope energielening tegen 0 tot 2%, op een korting op de onroerende voorheffing bij ingrijpende renovaties en eventueel ook op een renovatie- of verbeteringspremie. Het zijn vooral de premies die netbeheerders Eandis of Infrax geven, die een flink financieel duwtje in de rug geven. 

Voor een zonneboiler kan je in 2018 (datum eindfactuur) via de netbeheerders een premie krijgen tot 550 euro per m² zonnecollectoroppervlakte, met een maximum van 40% van het factuurbedrag en met een maximaal premiebedrag van 2,750 euro per installatie.

Vanaf 2019 (datum eindfactuur) daalt die premie per wooneenheid tot 375 euro per m² zonnecollectoroppervlakte en tot maximaal 1,875 euro per installatie. Het maximum van 40% van het factuurbedrag blijft behouden.

Voorwaarden premie netbeheerder

Om een beroep te kunnen doen op de zonneboilerpremies, dient je zonneboilerinstallatie aan enkele voorwaarden te voldoen. Je woning moet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2014, of je bouwaanvraag moet dateren van vóór 1/1/2014.

De aannemer die de zonneboiler plaatst, moet beschikken over een RESCert-certificaat voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel RESCert-gecertificeerd is. De lijst van gecertificeerde aannemers vind je op www.rescert.be.

Daarnaast moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. De Belgische zonneboilerassociatie Belsolar stelde een zogenaamde Green List op van zonnecollectoren die gegarandeerd aan die technische vereisten voor de premieaanvraag voldoen.