Vanaf 1 januari 2018 zullen in alle sectoren dezelfde opzegtermijnen gelden voor zowel arbeiders als bedienden. De nieuwe opzegtermijnen gelden dus ook voor de bouwsector maar in die sector is de overgang wel bijzonder abrupt. Andere sectoren zijn reeds vroeger begonnen met de invoering van nieuwe opzegtermijnen zodat de overgang sinds 2014 naar de opzegtermijnen in 2018 geleidelijk verliep. De bouwsector kreeg in diezelfde periode tijdelijk uitstel maar dat maakt de overgang in 2018 wel bijzonder hard.

Enkele voorbeelden van verlengde opzegtermijnen

Wie vandaag een bouwarbeider met een anciënniteit van 4 jaar ontslaat, moet een opzegtermijn van 5 weken respecteren. Voor wie diezelfde werknemer in januari 2018 ontslaat, verdrievoudigt de opzegtermijn tot 15 weken. De werkgever die zijn bouwarbeider met 10 dienstjaren vandaag opzegt, moet 8 weken opzegtermijn respecteren. Doet hij dat na 31 december 2017, dan bedraagt de opzegtermijn 19 weken. Een enorm verschil dus!

Dat de bouwsector op die evolutie anticipeert blijkt uit het aantal ontslagen in de bouwsector sinds de zomer van 2017: ondanks een gunstigere bouwconjunctuur ligt het aantal ontslagen sinds de zomer 12% hoger dan diezelfde periode een jaar eerder.

Vakorganisatie vrezen ook dat wanneer bouwbedrijven opnieuw gaan aannemen, ze contracten van onbepaalde duur zullen mijden als gevolg van de fors hogere opzegtermijnen.