Wat is een BEN woning?

Bativox

BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal en het Engelstalige equivalent NZEB staat voor Nearly Zero Energy Building. Vanaf 2021 wordt bouwen volgens BEN principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa en dus ook in Vlaanderen.

Zoals het woord Bijna-Energie-Neutraal aangeeft, gaat het hier om gebouwen die weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, komt uit groene energiebronnen.

Om het BEN-label te krijgen, moet je woning dan ook voldoen aan een heel specifiek aantal eisen:

  • Het E-peil is lager dan of gelijk aan 30
  • De thermische isolatie (de zgn. Umax waarde) van verschillende constructie-onderdelen is vastgelegd: 0.24 W/m²K voor daken, plafonds, buitenmuren en vloeren, 1.50 W/m²K voor vensters (d.w.z. raamprofiel + beglazing, het gaat hier over de gemiddelde U-waarde van alle vensters samen, rekening houdend met hun oppervlakte), 1,10 W/m²K voor beglazing, 2.00 W/m²K voor deuren en poorten
  • De thermische isolatie van een BEN-woning of het K-peil is lager dan of gelijk aan K40. Voor appartementen geldt dat ze gelegen moeten zijn in een gebouw waarvan het K-peil lager dan of gelijk is aan K40.
  • De netto-energiebehoefte voor verwarming is kleiner of gelijk aan 70 kWh/m².
  • Het risico op oververhitting in een BEN-woning moet beperkt zijn. Die vereiste wordt geformuleerd als een maximale waarde voor de oververhittingsindicator van 17,500 Kh.
  • Een BEN-woning beschikt over voldoende ventilatie zoals uitvoerig beschreven in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.
  • Een BEN-woning heeft een minimumaandeel hernieuwbare energie. Concreet moet één van volgende zes systemen van hernieuwbare energie voorzien zijn: een zonneboiler met collector, zonnepanelen, een warmtepomp die toegepast wordt als hoofdverwarming, een biomassa-installatie, een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling, een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie. Het is ook mogelijk om een combinatie van de 6 systemen te voorzien op voorwaarde dat je met die combinatie 10kWh hernieuwbare energie per bruikbare vloeroppervlakte produceert.

 

Wil je in detail weten waar je bij de bouw van een BEN-woning op moet letten? Download dan deze praktische BEN-bouwgids.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....