Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, heeft Vlaanderen nog een hele weg af te leggen op het gebied van energie-efficiënte woningen. Na 10 jaar energieprestatieregelgeving is het uitstekend gesteld met het rationeel energiegebruik van onze nieuwbouw woningen en appartementen, maar voor de veel grotere groep van bestaande woningen en appartementen is er nog heel wat werk aan de winkel. Met een hervorming van de energiepremies wil de Vlaamse Regering nu ook de eigenaars en verhuurders van bestaande woningen en appartementen aanmoedigen om de stap naar meer energie-efficiëntie te zetten.

Individuele premies

Het huidige systeem van premies wordt vereenvoudigd. Zo zullen er vanaf 2017 voor dakisolatie maar 2 premies i.p.v. 6 overblijven: eentje voor dakisolatie door een aannemer en eentje voor dakisolatie door een doe-het-zelver. Het onderscheid op basis van verschillende R-waarde valt dus weg.

Eenzelfde verhaal voor de glaspremie: nu gelden er nog verschillende premies op basis van de maximale U-waarde van het hoogrendementsglas maar dat wordt in de toekomst dus één premie op basis van één maximale U-waarde.

Naast een vereenvoudiging worden sommige individuele premies ook afgebouwd. Het gaat dan om renovaties waarbij het terugverdieneffect het grootst is. Voor dakisolatie gaat de premie voor een isolatie van minstens 4,5 m²K/W van 8 EUR/m² in 2016 naar 6 EUR/m² in 2017 en 2018. Ook bij hoogrendementsbeglazing daalt de premie voor nieuw geplaatste beglazing met maximale U-waarde van 1.1 W/m²K van 12 EUR/m²  in 2016 naar 10 EUR/m² in 2017 en 2018.

Technologieën die nog wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken zoals warmtepompen kunnen dan weer wel rekenen op een verhoging van de premie.

Een nieuwe individuele premie die toegevoegd wordt is die voor na-isolatie van de muur via de binnenzijde. Er zal een premie gelden van 15 EUR/m² voor R-waarden van minstens 2.0 m²K/W. De premie zal enkel van toepassing zijn voor werken begeleid door een architect met een controle op de uitvoering van de werken.

Voucher totaalrenovatie

Tegenover de afbouw van bepaalde individuele premies staat dan weer de stimulering van totaalrenovaties. Door de invoering van een voucher voor totaalrenovatie zal je bij het uitvoeren van meerdere energie-efficiënte ingrepen kunnen rekenen op een totaalrenovatiebonus. Concreet moet je binnen een periode van vijf jaar minstens 3 investeringen uitvoeren uit volgende lijst:

  • dak- of zoldervloerisolatie van minstens 30 m²,
  • spouw, buitenisolatie of binnenisolatie met een oppervlakte van minstens 30 m²,
  • vloerisolatie met een oppervlakte van minstens  30 m²,
  • nieuwe beglazing voor een oppervlakte van minstens  5 m²,
  • zonneboiler,
  • warmtepomp,
  • ventilatiesysteem.

Doe je binnen de vijf jaar een investering in 3 van de 7 hogervermelde investeringen dan krijg je een renovatiebonus van 1250 EUR en wanneer je in alle 7 hogervermelde renovaties en/of technieken investeert dan krijg je een bonus van 4750 EUR.

Voorbeeld: renovatie van een kleine rijwoning

Aan de hand van de renovatie van een kleine rijwoning zie je goed dat het totaalbedrag via individuele premies zal dalen maar de totaalrenovatiesbonus t.g.v. van de investering in 3 verschillende domeinen maakt dat je in het nieuwe systeem meer steun zal ontvangen dan in het huidige systeem (+785 EUR).

Extra premies voor kwetsbare doelgroepen

Net zoals nu blijft ook na de hervorming de verhoging van 50% van de individuele premies voor kwetsbare doelgroepen van kracht. Daarnaast moet de financiering van totaalrenovaties met een energielening (aan een rentevoet van 0% voor minder vermogenden) ervoor zorgen dat totaalrenovaties ook haalbaar zijn voor de kwetsbare doelgroep.

Omdat er natuurlijk heel wat huurders zijn in die kwetsbare doelgroep, heeft de Vlaamse Regering bij de 2de principiële goedkeuring van de hervorming van de energiepremies op 20 mei 2016 een extra stimulans toegevoegd:  een verhuurder die een private huurwoning verhuurt aan een kwetsbare doelgroep kan genieten van extra hoge individuele premies: 20 EUR/m² voor dakisolatie, 85 EUR/m² voor hoogrendementsglas en 12 EUR/m² voor spouwmuurisolatie.  

Timing

Op 20 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe tekst m.b.t. de hervormde energiepremies goed. Een definitieve goedkeuring wordt begin juli 2016 verwacht. De aanpassing van de meeste premies zou dan in werking treden voor eindfacturen in 2017 en later. De nieuwe premie voor muurisolatie langs de binnenzijde zal vermoedelijk in werking treden voor eindfacturen vanaf 1 augustus 2016.

Een gedetailleerd overzicht van de voorlopige stand van zaken kan je raadplegen in deze pdf op de site van de Vlaamse Overheid.