Tijdens haar vorige begrotingscontrole lanceerde de Vlaamse regering het voorstel om de schenkingsrechten op onroerende goederen drastisch te verlagen. Wie binnen de drie jaar een energiebesparende renovatie doet, zal nog een extra korting krijgen op zijn schenkingsrechten.

Twee maal lager

De voorgestelde aanpassing is feitelijk een dubbele aanpassing. Men wil niet enkel de tarieven voor schenkingen in rechte lijn aanpassen maat ook de tarieven voor schenkingen in niet-rechte lijn worden aangepast. In figuur 1 en 2 zie je een overzicht van de huidige situatie voor respectievelijk schenkingen in rechte en in niet-rechte lijn. Figuur 3 toont het voorstel met geharmoniseerde schijven voor schenkingen in rechte en niet-rechte lijn.

 

Figuur 1

 

Figuur 2

 

Figuur 3

Een concreet voorbeeld

Als een tante nu aan haar neefje een woning van 250,000 EUR wil schenken dan dient daar in het huidige systeem 134,375 EUR aan schenkingsrechten betaald te worden. In de toekomst zou er hiervoor slechts 35,000 EUR aan schenkingsrechten verschuldigd zijn. Doet het neefje binnen de drie jaar een energiebesparende renovatie dan zakt de factuur nog verder naar 30,500 EUR aan schenkingsrechten. In beide gevallen gaat het dus om een enorme verlaging van de schenkingsrechten.

Wie meerdere schenkingen aan dezelfde persoon wil doen, houdt er best rekening mee dat het zogenaamde progressievoorbehoud op 3 jaar behouden blijft. Als de tante aan datzelfde neefje van het voorbeeld binnen de drie jaar bijvoorbeeld een garage met een waarde van 80,000 EUR schenkt, dan is de belastbare basis 250,000 EUR + 80,000 EUR=330,000 EUR waarbij enkel schenkingsrechten op de laatste 80,000 EUR (aan het tarief van de hoogste schijf dus) verschuldigd zijn. Wie door schenking in stukjes de hoogste tarieven wil ontwijken, kan dus maar beter goed plannen.

Het is voorlopig ook niet duidelijk of het huidige gunsttarief voor de schenking van bouwgronden overeind zal blijven. De nieuwe regeling zou ten laatste tegen 1 juli een feit moeten zijn.

Win-win

Volgens de Vlaamse regering gaat het hier om een pure win-win: de overheid zal meer schenkingsrechten ontvangen omdat er meer geschonken zal worden en de bouwsector zal zich kunnen opmaken voor extra renovaties.

Uit oppositiehoek en van de kant van fiscale experts klinkt wel een belangrijke bedenking. Als er inderdaad meer geschonken zal worden dan betekent dat natuurlijk een verlies aan successierechten. Omdat de tarieven van de successierechten hoger liggen, betekent dit natuurlijk een vermindering van toekomstige inkomsten. Wanneer de maatregel helemaal niet leidt tot extra schenkingen dan zijn er ook minderinkomsten want de schenkingsrechten dalen.