Naar aanleiding van de dood van 2 jonge studentes in een recente brand in een studentenhuis te Leuven, stellen enkele Vlaamse parlementsleden een decreet voor waardoor alle studentenkamers vanaf 1 oktober 2014 verplicht uitgerust zouden moeten worden met een rookmelder.

Met de huidige regelgeving is het inderdaad niet gegarandeerd dat huurwoningen (waaronder studentenhuizen vallen) nu al uitgerust zijn met een rookmelder. Enkel voor nieuwe huurcontracten afgesloten na 1 januari 2013 is dit verplicht. Voor de lopende contracten is een overgangsregeling voorzien waarbij in sommige gevallen pas vanaf 2019 rookmelders verplicht zijn.

De meeste huurcontracten voor studentenkamers hebben een korte termijn en bijgevolg zouden de meeste studentenkamers al met rookdetectoren uitgerust moeten zijn. Door de recente gebeurtenissen en de kwetsbare aard van de doelgroep, vonden de indieners van het decreet het toch beter om geen risico’s te nemen en ervoor te zorgen dat alle studentenkamers vanaf 1 oktober 2014 over een rookmelder moeten beschikken.  Het voorstel wordt door CD&V, N-VA en SP.A gesteund en volgens initiatiefneemster Katrien Schryvers (CD&V) kan de tekst nog voor het einde van de legislatuur door het voltallige parlement worden goedgekeurd.

Bron: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=918526