In een recente studie [1] onderzochten wetenschappers van de State University of New York en van de University of California, Berkeley de impact van te hoge indoor CO2 concentraties op mentale processen. In kantoorgebouwen of klaslokalen waar veel mensen aanwezig zijn, stijgt de indoor CO2 concentratie als gevolg van de uitgeademde CO2. Naarmate een gebouw minder intensief geventileerd wordt, zal de indoor CO2 concentratie sterker stijgen.

Verbanden tussen verhoogde CO2 concentraties en een toename van gezondheidsklachten en verminderde werkprestaties, werden in het verleden vooral toegeschreven aan de link die er bestaat tussen verhoogde indoor CO2 concentraties en andere indoor aanwezige vervuilende stoffen. De recente studie daarentegen, onderzocht de directe effecten van verhoogde indoor CO2 concentraties (dus niet ten gevolge van andere vervuildende stoffen)  op de mentale prestaties van 22 proefpersonen.

In een gecontroleerde kantooromgeving kregen alle proefpersonen gedurende 3 verschillende sessies van 2.5 uur een batterij van testen te verwerken. Elke persoon deed “double blind” proeven bij drie verschillende indoor concentraties van CO2: 600 ppm (parts per million, 600 ppm wordt beschouwd als een gezond indoorniveau), 1000 ppm en 2500 ppm. Deze concentraties zijn geen extreme waarden en worden aangetroffen in kantoorgebouwen en/of scholen.

Mogelijkheid om strategische beslissingen te nemen daalt

Deze studie bevestigt dat voor heel wat mentale activiteiten de efficiëntie van werknemers lijdt onder te hoge CO2 concentraties. Voor 6 van de 9 tests was er een matige daling van de resultaten bij 1000 ppm maar voor 7 van de 9 tests was er een aanzienlijke daling van de resultaten bij 2500 ppm, steeds in vergelijking met de resultaten bij 600 ppm. De tests die het minst te lijden hadden onder hoge CO2 concentraties, waren tests waar vooral de aandacht op een specifiek detail gericht moest zijn. Tests waar de deelnemer “the bigger picture” (=strategische beslissingen) moest kunnen zien, werden zeer sterk beinvloed door de verhoogde CO2 concentraties.

Economische impact van mindere werkprestaties

De matige achteruitgang van de prestaties van werknemers bij een concentratie van 1000 ppm is voor het individu misschien geen ramp maar zo’n verminderde prestatie, bekeken op het geheel van een paar 100 werknemers, kan wel een enorme economische impact vertegenwoordigen voor een bedrijf. Een impact die  de besparing op de energierekening door een vermindering van de ventilatie (vaak is een te hoge CO2 concentratie daaraan te wijten) misschien zelfs volledig teniet doet.

Relevantie van de resultaten

Recent Amerikaans onderzoek [2] toont aan dat  CO2 concentraties boven de 1000 ppm  maar in 5% van de kantoorgebouwen voorkomt. Dergelijke algemene onderzoeken vertellen niet de hele waarheid want zoals de meesten onder ons al wel vaker konden ervaren: de luchtkwaliteit in kleinere vergaderruimtes met verschillende mensen is vaak merkbaar lager dan de luchtkwaliteit op de standaard werkplek. Een andere Amerikaanse studie [3] toonde aan dat klaslokalen vaker te lijden hebben onder CO2 concentraties hoger dan 2000 ppm. Aangezien klaslokalen meer passen in het beeld van een overbevolkt vergaderlokaal, hoeft dit niet te verbazen.

De resultaten uit [1] zijn significant maar de testgroep van 22 personen is natuurlijk te klein om meteen te kunnen veralgemenen. Indien toekomstig onderzoek de resultaten verder bevestigt, betekent het uiteraard wel dat er voorzichtig omgesprongen dient te worden met het verminderen van de ventilatie om te besparen op de energierekening. Een ventilatiesysteem dat de CO2 concentraties voortdurend monitort en indien nodig bijstuurt, kan in dat geval zorgen voor het juiste evenwicht tussen besparingen en gezondheid.

Bekijk gerelateerde producten in de Bativox databank

CO2 regelmodule  ventilatie

 Referenties

[1]  U. Satish et al. Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO2 concentrations on human decision-making performance. Environmental Health Perspectives. doi: 10.1289/ehp.1104789.

[2] Persily AK, Gorfain J. 2008. Analysis of ventilation data from the U.S. Environmental Protection Agency Building Assessment Survey and Evaluation (BASE) Study, NISTIR-7145-Revised. Bethesda. MD: National Institute for Standards and Technology.

[3] Corsi RL, Torres VM, Sanders M, Kinney KL. 2002. Carbon dioxide levels and dynamics in elementary schools: results of the TESIAS Study. In: Indoor Air '02: Proceedings of the 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, June 30-July 5 2002 2002, Monterey, CA:Indoor Air, 74-79.