De specialist in preventie en beveiliging tegen brand en diefstal, fraude en kwaadwilligheid.
ANPI integreert de activiteiten van proeflaboratoria, inspectie, audit, certificatie en een bibliotheek.
De laboratoria beschikken over specifieke uitrustingen voor proeven inzake "brand" en "diefstal" (typevuurhaarden, rooktunnel, robot). Ze voeren proeven uit inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en elektrische veiligheid, mechanische proeven (bank, triltoestel) en omgevingsproeven.
ANPI realiseert de controle van installaties en systemen voor branddetectie, van blusinstallaties met gas en sprinkler met water of schuim, debietproeven, het nazicht van de plannen, de classificatie van de verzekeraars en de controle van antidiefstal en anti-inbraak uitrustingen.

Overzicht van beschikbare informatie: 2 artikels, 0 bedrijfsvideos, 0 bestekteksten, 0 brochures, 0 CAD tekeningen, 0 certificaten, 0 handleidingen, 0 instructievideos, 0 technische fiches.