Makkelijk en discreet te plaatsen. Zonder riolering, wat de overheid zelfs aanraadt!

 

De ACO Self® afvoergoten en vloerafvoerputten maken ons het leven makkelijk bij het onderhoud van de buitenomgeving. Ze vangen kuiswater en ander vervuild water op en worden dus logischerwijze aangesloten op de riolering. Maar in bepaalde tuinen dienen ze enkel voor de opvang van regenwater. Voor die situaties biedt ACO vandaag de ACO Self® Infiltra infiltratiebox aan. Het regenwater kan hiermee perfect infiltreren in de ondergrond van de tuin. Dit komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt een verzadiging van de riolering en de waterzuiveringsinstallaties.

 

Buffering en infiltratie in particuliere tuinen

 

Buffering en infiltratie zijn zeer belangrijke topics. Bij nieuwbouw is het al enkele jaren de regel dat het water van het dakoppervlak in een waterput opgevangen wordt en als toevoer dient voor toiletten en wasmachines. En u heeft ongetwijfeld al gehoord van de grote bufferbekkens en infiltratiekratten in de ondergrond van nieuwe industriële zones. Zij voorkomen dat een grote watermassa op korte termijn afvloeit naar de riolering van het nabijgelegen wooncentrum. Overstromingen zouden anders het gevolg zijn, daar deze initieel hiervoor niet gedimensioneerd werd.

 

Een kant en klaar en makkelijk te plaatsen systeem voor modern en ecologisch waterbeheer in de tuin bestond nog niet. Met de Infiltra kan u nu alle kanten uit:

  • Het hemelwater van een terrasje achteraan in de tuin afvoeren.
  • Het overtollig regenwater uit een ton, met onderaan een kraantje, via een afvoerput laten weglopen.
  • Het hemelwater van het dakoppervlak van een pergola, een poolhouse, een carport of een tuinhuis kan er rechtstreeks op aangesloten worden.

Vaak staan bijgebouwen ook achteraan in de tuin, waar er sowieso geen riolering is. Of bij de heraanleg van oude (stads-)tuinen stoot men constant op het gebrek aan afvoerleidingen.

 

Beperkte investering, mogelijk met premie van de gemeente terug te verdienen

 

De Infiltra infiltratiebox ligt onzichtbaar ondergronds in de tuin verwerkt en vraagt een beperkte investering. Mogelijk kan u zelfs een deel van de  aankoopprijs recupereren. Vele gemeenten geven een premie voor wie gebruik maakt van infiltratiesystemen, of ze betalen een deel van de factuur terug. Informeer bij de technische dienst/ milieudienst van uw gemeente of op hun website!

 

Welke buffercapaciteit nodig?

 

De infiltratiebox is niet ontworpen voor de projectmarkt, maar is specifiek ontwikkeld voor de particuliere tuin. Het is niet de bedoeling een volledig dakoppervlak of zelfs het watermanagement van meerdere woongelegenheden op de infiltratiebox aan te sluiten.

 

Bekijk bij de capaciteitsbepaling hoeveel vierkante meter verharde oppervlakte dient te worden afgewaterd en/of hoe groot het aan te sluiten dakoppervlak van het bijgebouw is. Het is ook belangrijk te weten of u in een gebied woont met kleigrond of zandgrond. Eenmaal alles berekend en genoteerd is, kan u met het juiste aantal kratten een box samenstellen.

 

Extra gebruik! Plaatsing tussen regenwaterput en riolering

 

De Infiltra infiltratiebox is perfect geschikt voor plaatsing tussen de regenwaterput en de riolering (RWA = regenwaterafvoerstelsel in de nieuwste voorschriften). Overtollig regenwater kan bijgevolg in de ondergrond infiltreren dankzij de infiltratiebox, die dienst doet als eerste overloop. De vereiste capaciteit wordt berekend in relatie met het aantal m2 aangesloten dakoppervlak/verharding. Ook bij dit inbouwprincipe blijft een rechtstreekse aansluiting van afvoergoten/vloerafvoerputten/ dakafvoeren op de infiltratiebox mogelijk.

Informeer bij de technische dienst/milieudienst van uw gemeente naar de voorschriften in relatie met uw concreet project. Premies zijn mogelijk!

 

Productinfo, bepaling buffercapaciteit, opbouw en inbouw: www.aco.be