De Vlaamse regering werkt aan een nieuw systeem voor verkooprechten, ook wel registratiebelastingen of registratierechten genoemd. Registratierechten zijn de belastingen die je betaalt bij de aankoop van een bestaande woning of appartement.

Op vandaag worden de registratierechten berekend als een percentage van de aankoopsom. Het belastingtarief hangt daarbij af van het kadastraal inkomen (KI) van de woning: valt je woning onder een klein beschrijf dan bedraagt de belasting 5% van de aankoopsom maar als je woning onder een groot beschrijf valt dan bedraagt de belasting 10% van de aankoopwaarde.

Opdat je woning onder een klein beschrijf zou vallen mag het niet-geïndexeerd KI niet hoger zijn dan 745 euro. Dat limietbedrag ligt hoger voor wie 3 of meer kinderen ten laste heeft.

Nieuwe berekening registratierechten

Het huidige systeem kent 2 belastingtarieven waarbij het tarief bepaald wordt door het niet-geïndexeerd KI, dat is in theorie de huur die je woning jaarlijks bij verhuring zou opbrengen. Omdat die kadastrale inkomens al meer dan 40 jaar niet meer aangepast zijn, stroken ze vaak niet meer met de realiteit.

In het nieuwe systeem dat in 2018 in werking zou treden, zal het kadastraal inkomen geen rol meer spelen in de bepaling van het belastingtarief. De exacte tarieven liggen nog niet vast maar in het regeerakkoord staat alvast dat de tarieven voor de gezinswoning omlaag moeten.

Goed nieuws voor wie een gezinswoning koopt want als de registratierechten van 10% naar bijvoorbeeld 7% dalen, dan bespaar je meteen 9,000 euro bij aankoop van een woning van 300,000 euro. De ganse operatie moet wel budgetneutraal blijven dus voor aankopen die geen gezinswoning betreffen zal naar alle waarschijnlijkheid een belastingtarief hoger dan 10% gelden.

Tot slot: mogelijks komt er voor de gezinswoning ook een vrijstelling van registratierechten op de eerste 100,000 euro van de aankoopsom. Ter vergelijking: op dit ogenblik betaal je voor je enige woning geen registratierechten op de eerste 15,000 euro van het aankoopbedrag.