In de nieuwe Leuvense wijk Janseniushof zullen vanaf 2018 in totaal 103 stadswoningen en appartementen verwarmd en gekoeld worden via een koudenet.

In de winter wordt grondwater van zo’n 14 °C diep uit de grond opgepompt. Daarna wordt het verder opgewarmd tot 40°C via een warmtepomp en naar de huiskamers gestuurd. Eens het grondwater weer is afgekoeld tot ongeveer 7°C, wordt het terug in de bodem geïnjecteerd. In de zomer wordt het koude grondwater dan weer gebruikt om de woningen af te koelen.

Dankzij dit lage temperatuur energienet zal de lokale CO₂-uitstoot tot nul herleid worden. Ter vergelijking: wanneer er traditioneel verwarmd zou worden - dus via een klassieke gaswandketel - zou elke woning of appartement jaarlijks 1 ton CO₂ uitstoten.

Het systeem is bijzonder milieuvriendelijk maar goedkoop is het niet. Het oppompen van water vergt elektriciteit en die is in verhouding tot fossiele brandstoffen te duur. Vanuit de sector klinkt dan ook een luide roep voor een taxshift van elektriciteit richting fossiele brandstoffen. Minister van Energie Tommelein heeft beloofd om het probleem op tafel te leggen bij de bespreking van het Interfederaal Energiepact. Om de aanleg van koudenetten te stimuleren komt er in de toekomst mogelijks een investeringssteun voor koudenetten.