De woningpas kadert in het Renovatiepact, het actieplan waarmee de Vlaamse Overheid samen met verschillende stakeholders in de bouw de renovatiegraad van het Vlaamse woningbestand een boost wil geven. De focus ligt daarbij vooral op de energieprestaties van de woningen zodat elke bestaande woning of appartement tegen 2050 even energiezuinig is als een actuele nieuwbouwwoning. Eén van de belangrijke onderdelen van het Renovatiepact is de woningpas.

EPC+ en renovatieadvies

De woningpas is een digitaal dossier waarin heel wat gegevens gebundeld worden over een wooneenheid. Het spreekt voor zich dat de actuele energieprestatie van de woning daarin een hoofdrol speelt maar ook de evolutie naar een verbeterde energieprestatie. Zowel het EPC+ als renovatieadvies worden daarom in de woningpas opgenomen.

EPC+ is een uitbreiding van het actuele energieprestatiecertificaat. Het EPC+ hanteert nog altijd een kleurenbalk voor de weergave van de energieprestatiescore maar introduceert labels van A t.e.m. G die op een herkenbare manier aangeven hoe de woning op energieprestatievlak scoort.

Waar het huidige EPC (energieprestatiecertificaat) zich beperkt tot het weergeven van de actuele energiescore van de wooneenheid, geeft het EPC+ ook aanbevelingen over de ingrepen die nodig zijn om de energieprestatie te verbeteren. De eigenaar kan daarnaast ook nog gepersonaliseerd renovatieadvies aanvragen om het basisstappenplan uit het EPC+ verder op maat van bepaalde wensen te laten uitwerken.

Traject van de woningpas

Naast de energieprestatie zullen ook andere gebouwaspecten aan bod komen in de woningpas: woonkwaliteit, overstromingsgevoeligheid, bodemgesteldheid, onroerend erfgoed,… De eerste versie van de woningpas, de zogenaamde “woningpas light” zal halfweg 2018 gelanceerd worden. Die eerst versie zal hoofdzakelijk de verschillende attesten rond wonen integreren. In 2019 groeit de woningpas door naar zijn “Medium” versie en wordt interactiever met de toevoeging van meldingen (bv. ketel moet gekeurd worden), machtigingen (eigenaars kunnen dan onder bepaalde voorwaarden aan niet-eigenaars zoals kandidaat-kopers, energiedeskundigen, architecten,… toegang verlenen tot hun woningpas), woningkwaliteit (tool voor zelfcheck), advies, mogelijkheid tot verrijking van de data (door de eigenaar) en het EPC+. Tegen 2020 moet de volwaardige woningpas een feit zijn na uitbreiding met renovatieadvies, premies en leningen op maat van je woning.