Eind mei 2017 werd de algemene invoering van de omgevingsvergunning in allerijl afgevoerd. Door aanhoudende problemen met de digitale bouwaanvraag en omdat er onvoldoende garanties waren voor de stabiliteit en performantie van het digitale Omgevingsloket was het vertrouwen in de digitalisering even zoek.

Op dit ogenblik zijn er naast de provincies en het Vlaamse gewest nog maar zes gemeenten die volgens de omgevingsvergunningsprocedure werken via het digitale Omgevingsloket. De overige gemeenten behandelen de bouw-, verkavelings- en milieuvergunningsaanvragen via de oude procedures. Daarbij worden enkel de stedenbouwkundige aanvragen digitaal afgehandeld via het loket digitale bouwaanvraag. De rest verloopt dus nog op papier.

Invoering Omgevingsloket op schema

Na de noodstop bij de invoering van het digitaal omgevingsloket stelde de Vlaamse overheid een roadmap op om alle problemen tegen 1 januari 2018, de nieuwe datum van de algemene invoering van de omgevingsvergunning, op te lossen. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan het vlot kunnen opladen van grote bestanden en de stabiliteit van het systeem bij een realistisch aantal gelijktijdige gebruikers.

De Vlaamse overheid laat intussen weten dat zowel de stabiliteit als de performantie intussen op peil zijn. De komende maanden zal er gewerkt worden aan het gebruiksgemak van de toepassing. Feedback van de overheden die al wel de toepassing gebruiken, wees immers uit dat het invoeren van informatie weinig intuïtief verloopt.