1 juni 2017 was de dag waarop de omgevingsvergunning in alle Vlaamse gemeenten in werking had moeten treden. De wetgeving is klaar maar de digitalisering die nodig is om de kortere deadlines uit de nieuwe wetgeving te respecteren, raakte niet tijdig klaar.

Vertrouwen in digitalisering geschonden

Het vertrouwen in de digitalisering van de omgevingsvergunning kreeg een eerste deuk toen op 23 februari 2017 overgestapt werd van de papieren naar de digitale bouwaanvraag (DBA). Het loket voor de digitale bouwaanvraag verschilt van het omgevingsloket en zal met de invoering van het omgevingsloket ook verdwijnen wegens overbodig, maar de pijnlijke ervaring van overheden en andere stakeholders zoals architecten met de digitale bouwaanvraag hebben het vertrouwen in de digitalisering geen goed gedaan.

Het loket voor de digitale bouwaanvraag leek zelfs een beperkte belasting van amper 200 aanvragen per dag niet aan te kunnen. Het systeem lag gewoon plat en de gebruikers zaten met de handen in het haar. De overheid en zijn dienstverleners moesten alle zeilen bijzetten om de problemen in het DBA systeem op te sporen en aan te pakken.

Uitstel voor betere garanties op performantie en stabiliteit

De gevolgen laten zich raden: in een planning waarin de omgevingsvergunning al danig uitgekleed werd tot een minimale versie om sneller van start te kunnen gaan, bleek er nu ook geen marge meer over om zelfs dat minimaal systeem met redelijke garanties van stabiliteit en performantie van start te laten gaan op 1 juni 2017.

Op basis van zijn eigen analyses en de alarmkreten van de verschillende stakeholders heeft de overheid door middel van een spoeddecreet de actuele situatie (van voor 1 juni 2017) verlengd.

Concreet betekent dit dat de gemeenten die intussen wel van start gingen met de omgevingsvergunning (Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel, Diest) verder werken met de omgevingsvergunning maar alle andere gemeenten gaan pas van start met de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018. Ook de provincies en het Vlaams Gewest blijven intussen met het omgevingsloket werken.